Život samá pohroma

Jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena

skladem

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena
Formáty

ihned ke stažení

Audio kniha obvykle vychází do 8 týdnů od vydání papírové verze. Papírová verze byla vydána: 07.12. 2016

Chcete vědět, až kniha vyjde?

Slevy zvýhodněných balíčků jsou kalkulovány z běžné ceny, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu

Začněte praktikovat mindfulness a tak zlepšete své zdraví i soustředění, snižte svůj stres a mějte větší radost z každého dne. Profesor Jon Kabat-Zinn vám bude tím nejpovolanějším učitelem.

O knize

Mindfulness neboli meditace všímavosti se na Západě v posledních letech stala významným fenoménem. Jde o duševní trénink zaměřený na prožívání přítomného okamžiku, což má vědecky prokázaný blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu. Praktikuje ho mnoho známých osobností, mimo jiné Al Gore, Clint Eastwood, Oprah Winfreyová či ragbista Jonny Wilkinson. Mindfulness se objevuje na titulních stranách časopisů, jako je Time, Scientic American nebo Newsweek, firmy Google či Twitter platí svým zaměstnancům meditační lekce. A v neposlední řadě stovky nemocnic po celém světě zavádějí léčebné programy založené na všímavosti.

Profesor medicíny Jon Kabat-Zinn je v tomto hnutí klíčovou osobností, neboť právě on prosadil meditaci všímavosti v západní vědě a zdravotní péči, ale také u nejširší veřejnosti. Život samá pohroma je jeho nejdůležitější knihou, a ač vyšla v prvním vydání už před více než pětadvaceti lety, v roce 2013 byla znovu zásadně revidována a doplněna o nejnovější poznatky z výzkumů i z autorovy praxe. Stále tak platí za základní pramen pro všechny, kteří chtějí mindfulness poznat. Tento její český překlad je doprovozen zvukovou nahrávkou Vedené meditace všímavosti (viz níže).

V knize se dozvíte
 • Jak se naučit naslouchat svému tělu a lépe pak zvládat své zdravotní potíže včetně chronické bolesti, úzkosti a nespavosti.
 • O stresech z práce a vztahů, z našich životních rolí nebo z jídla a jak s nimi pracovat, aby nás nevyčerpávaly.
 • Co dnes věda ví o těsné spojitosti duševního a fyzického zdraví, jak se díky ní můžeme sami uzdravovat a zlepšovat svoji imunitu.
 • Ucelený, detailní a velmi srozumitelný návod, jak i v domácích podmínkách projít osvědčeným meditačním kurzem MBSR profesora Kabat-Zinna.
 • Mnoho praktických rad, jak vnést principy všímavosti do svého života, abychom ho dokázali lépe řídit a prožívat.
 • Kniha je doprovozena zvukovou nahrávkou od českého lektora mindfulness Jaroslava Chýleho, která vám zahájení meditační praxe velmi usnadní (viz níže).
Parametry
Původní název:Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness
Překladatel:Libor Válek
Edice:Pod povrchem
Počet stránek:616
Počet ilustrací:10
Vazba:Pevná s přebalem
Barevnost:Černobílá
ISBN:978-80-7555-012-5
Velikost:152 × 226 mm
Vydáno:7. 12. 2016
Dostupné formáty:tištěná, e-kniha
Cena tištěné knihy:649 
Cena e-knihy:309 
Formáty e-knihy:epub, mobi, pdf
Obsah
Předmluva 13
Úvod ke druhému vydání 15
Úvod: Stres, bolest a nemoc: jak čelit naprosté pohromě 35
ČÁST I Praxe všímavosti: věnujeme pozornost 53
1 Žít můžete jen v tuto chvíli 55
2 Základy praxe všímavosti: postoje a oddanost 69
3 Moc dechu: váš dosud netušený spojenec pro zlepšování zdraví 86
4 Meditace vsedě: pečujeme o oblast bytí 99
5 Být ve svém těle: meditace body scan 117
6 Kultivování síly, rovnováhy a pružnosti: jóga je meditace 137
7 Meditace v chůzi 159
8 Den mindfulness 166
9 Skutečně dělat to, co děláte: mindfulness v běžném životě 179
10 Začínáme s praxí 186
ČÁST II Paradigma: nový způsob uvažování 195
11 Úvod do paradigmatu 197
12 Náznaky celistvosti, iluze oddělenosti 202
13 O uzdravování 218
14 Lékaři, pacienti a lidé: krok směrem k jednotnému pohledu na zdraví a nemoc 240
15 Mysl a tělo: důkazy, že přesvědčení, postoje, myšlenky a emoce mohou škodit, anebo léčit 259
16 Spojení a propojenost 283
ČÁST III Stres 297
17 Stres 299
18 Změna: jediná věc, kterou si můžete být jisti 308
19 V pasti stresové reaktivity 316
20 Ne reagovat, ale odpovídat na stres 343
ČÁST IV Využití: pusťme se do naprosté pohromy 357
21 Práce se symptomy: nasloucháme tělu 359
22 Práce s fyzickou bolestí: bolest nejste vy 366
23 Více o práci s bolestí 388
24 Práce s emoční bolestí: vaše utrpení nejste vy..., ale můžete udělat hodně, abyste ho vyléčili 409
25 Práce se strachem, panikou a úzkostí 425
26 Čas a časový stres 444
27 Spánek a spánkový stres 460
28 Stres z lidí 467
29 Stres z rolí 481
30 Pracovní stres 487
31 Stres spojený s jídlem 499
32 Stres ze světa 518
ČÁST V Cesta uvědomování 539
33 Nové začátky 541
34 Udržování formální praxe 550
35 Udržování neformální praxe 559
36 Cesta uvědomování 565
Doslov 571
Poděkování 577
Přílohy 581
 Deníky uvědomování 582
 Seznam literatury 586
 Zdroje 595
 CD s vedenou praxí meditace všímavosti s Jonem Kabat-Zinnem 598
Rejstřík 601
Nahrávka s vedenými meditacemi

Jon Kabat-Zinn svoji knihu Život samá pohroma doprovodil zvukovými nahrávkami s meditačními instrukcemi, které sám namluvil (jsou popsané na stranách 598—599). Pro většinu českých čtenářů jsou však anglojazyčné instrukce obtížně využitelné, proto odborný garant českého překladu knihy a kvalifikovaný lektor MBSR Jaroslav Chýle vytvořil jejich český ekvivalent. Nahrávku doporučujeme zejména těm, kteří chtějí program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction — Snižování stresu pomocí všímavosti) absolvovat nikoli pomocí kurzu, ale sami doma.

Česká nahrávka Vedené meditace všímavosti — Sada 1 svým obsahem odpovídá originální Series 1 a představuje program formální praxe MBSR. Nahrávka je rozdělena do 4 kapitol, z nichž každá trvá přibližně 45 minut:

 1. Body scan
 2. Všímavá jóga 1 (vleže)
 3. Meditace vsedě
 4. Všímavá jóga 2 (vestoje)

Jaroslav Chýle Jaroslav Chýle je prvním českým kvalifikovaným lektorem (CFM Qualified MBSR Teacher) programu MBSR. Vedl také první kurz MBSR u nás pro nemocniční pacienty pod dozorem lékařů. Program vede tak, jak se to naučil od jeho tvůrců, lektorů Centra pro mindfulness při Lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, USA, kde v roce 2014 dokončil lektorský výcvik. J. Chýle stojí v čele Centra pro mindfulness, z. s., které sdružuje kvalifikované lektory osvědčených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Řekli o knize

„Tato kniha je nejdůležitějším uživatelským návodem k našim životům. Kabat-Zinn v ní brilantně ukazuje, jak můžeme mindfulness využít ke zdravému zvládání běžného stresu, ale i mimořádných těžkostí. Život samá pohroma je zásadní kniha – učí nás, že životní štěstí záleží na nás samotných, a vede nás k plnému proží- vání každého okamžiku. Jaký to dar!“ — Amy Grossová, The Oprah Magazine

„Jon Kabat-Zinn se nesmírně zasloužil o zlepšení života milionů lidí, kteří díky mindfulness dosáhli vnitřní rovnováhy a radosti ze života.“ — Dean Ornish, profesor medicíny na Kalifornské univerzitě v San Francisku

„Kniha Život samá pohroma nás nabádá, abychom zpomalili a věnovali pozornost moci, kterou má naše vlastní mysl nad fyzickým a emocionálním zdravím. Budeme-li se podílet na zlepšení svého zdraví a duševní pohody, přispějeme tak ke zdraví celé naší země... Připojme se k této tiché revoluci!“ — Tim Ryan, kongresman za Ohio, USA

„Neurověda nám ukazuje, že pozitivní prožitky mohou pozměňovat mozkovou strukturu, a díky tomu zlepšovat naše tělesné zdraví. Život samá pohroma je velmi čtivý a praktický průvodce, jak využít síly mindfulness ke zlepšení našeho zdravotního stavu.“ — Bruce McEwen, Neuroendokrinologická laboratoř Rockefellerovy univerzity

O autorovi

JON KABAT-ZINN (* 1944) je emeritním profesorem medicíny na Massachusettské univerzitě v USA, v jejíž nemocnici roku 1979 založil Kliniku snižování stresu. Kabat-Zinn zde vyvinul program Snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR), který využívá funkční prvky buddhistické meditace a jógy pro léčbu chronického stresu, bolesti, úzkosti a dalších psychosomatických obtíží. Program MBSR dnes využívá přes 720 zdravotnických zařízení po celém světě.

Díky profesoru Kabat-Zinnovi dnes mindfulness patří do hlavního proudu západní medicíny, stejné úsilí však investoval i do úspěšné propagace meditace všímavosti u nejširší veřejnosti. Je autorem osmi knih s tématem mindfulness, jež byly přeloženy do 30 jazyků. Osobně vedl výcvik mnoha byznysmenů, olympijských sportovců i osobností veřejného života.