Napoleonuv voják

Jaký byl, jak žil a proč bojoval

Jiří Kovařík

Kniha Napoleonův voják

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena

skladem

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena
Formáty

ihned ke stažení

Vydání audioknihy není plánováno.

Slevy zvýhodněných balíčků jsou kalkulovány z běžné ceny, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu

O francouzském císaři, jeho velkých bitvách a rozhodnutích generálů bylo potištěno mnoho stran, ale kdo byli a jak žili muži, na jejichž bedrech vítězství Napoleona I. stála?

Nechte se vést barvitým vyprávěním o životě obyčejných vojáků, od jejich více či vůbec dobrovolného vstupu do armády, přes výcvik a dlouhé pěší přesuny Evropou až po účast v boji a věřte, že za chvíli ucítíte vůni polévky z kotlíku nad ohněm, zaslechnete ržání koně uvázaného opodál a nejednou se roztřesete nočním chladem...

O knize

..„Popojeli jsme trochu dopředu a já se ocitl poprvé v životě na bojišti. Tohle bylo doslova poseté mrtvými. Doznávám, že ta podívaná mého válkychtivého ducha notně zchladila. Myslel jsem na otce, matku, bratra, na všechny, které jsem zanechal v Normandii...“

Proč napoleonský voják válčil? Co jej k tomu vedlo, pokud táhl do války dobrovolně, a jak se s takovým údělem vyrovnával jako odvedenec? Byl dítětem revoluce, nasazujícím život za ideály rovnosti, volnosti a bratrství? Šel do boje s nadšeným pokřikem „Ať žije císař!“? Umíral s ním na rtech? Nebo je to jen výmysl romantiků a nostalgických pamětníků?

Napínavý příběh každodenních prožitků obyčejných vojáků pomáhá pochopit proměnu mladého rekruta v zoceleného mazáka. Vykresluje každodennost kasáren a útrapy tažení, strasti boje i hrůzy polních nemocnic a zajetí, vojácké zálety stejně jako posedlost duely, chod vojenské justice či láskyplný vztah vojáků k jejich zvířecím mazlíčkům. Na stránkách knihy figurují muži, které víc než Robespierre či Napoleon zajímali jejich blízcí doma, kručící břicho a prošlapané boty. Mísí se na nich odvaha se strachem, časy hojnosti s hladem a strádáním, demoralizace s nadšením, radostí i humorem.

Příběhy prostých vojáků i nižších důstojníků se opírají především o dobové memoáry, deníky a dopisy, včetně teprve nedávno objevených pramenů.

Parametry
Edice:H!story
Počet stránek:384
Vazba:Pevná s přebalem
Barevnost:Černobílá s barevnou vsádkou
ISBN:978-80-7555-095-8
Velikost:152 × 226 mm
Vydáno:25. 03. 2020
Dostupné formáty:tištěná, e-kniha
Cena tištěné knihy:449 
Cena e-knihy:289 
Formáty e-knihy:epub, mobi, pdf
Kniha kromě jiného vykresluje
  • každodennost revolučních a napoleonských kasáren a jejich neoficiální rituály
  • organizaci francouzské armády a její reformy během dvou dekád válek
  • prožitek boje očima prostého vojáka
  • chod vojenské justice a tresty hrozící za dezerci, drancování či sebepoškozování
  • náročnost péče o uniformu, byla-li nějaká
  • kdo byly ženy doprovázející jednotlivé útvary
  • postoj vojáků k jejich císaři a jeho proměny od Napoleonových prvních vítězství v Itálii po Waterloo

Obsah
Proč válčili 11
 
I. ZROZENI REVOLUCÍ
První tažení časem 17
Vlast je v nebezpečí 21
Nová armáda 33
Holobrádci a staré kníry 56
Ať žije císař! 68
 
II. NEJLEPŠÍ ARMÁDA NA SVĚTĚ
Druhé tažení časem 75
Tři druhy zbraní 77
Cizinci pod napoleonskými orlicemi 92
Jak se vaří polévka 116
Cherchez la femme 140
Polní pošta aneb křehké pouto s domovem 161
 
III. VZNEŠENOST A BÍDA VOJENSKÉHO ŽIVOTA
Třetí tažení časem 169
Cesta k vojákovu srdci 172
Až nám vyplatí žold...! 189
Zranění, nemoci a zdravotní služba 206
Strach ze zajetí 219
 
IV. PLAMEN VÁLKY A ŽÁR BITVY
Čtvrté tažení časem 231
Válka v sedlech 243
Císařovy krasavice 261
Pocity z bitvy 279
 
V. K HOŘKÉMU KONCI
Páté a poslední tažení časem 315
Spálené orlice 326
Svědectví o rozervanosti aneb císař, nebo Francie 335
Už nemohu být vojákem 343
 
Post bellum 347
 
Bibliografie xxx

Řekli o knize

„Před lety jsem byl ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna a každoročně jsme si – přes odpor místních i okresních soudruhů – připomínali vítězství Napoleonových vojáků v roce 1805. Kovaříkova kniha mi nyní tuto dobu nejen připomněla, ale také ukázala hrdiny slavkovské bitvy jako živé bytosti s každodenními lidskými potřebami, radostmi i starostmi. Čte se jedním dechem.“ – Jiří Pernes,Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

„Války byly a zůstanou tvůrci dějin, stejně jako revoluce. A aby v těchto strukturálních dějinách zůstal člověk člověkem, musejí ho dobří historici vykreslit jako vojáka ve všech podobách, tedy i mimo bitevní vřavu. Zde se tento záměr skvěle zdařil.“ – Milan Hlavačka, vedoucí Oddělení dějin 19. století AV ČR

„Důkladná znalost nepřeberného množství přímých a osobních svědectví umožňuje Jiřímu Kovaříkovi nahlédnout do života Napoleonových vojáků z různých úhlů pohledu. Poctivě a čtivě zpracované kapitoly nás tak vtahují do fascinující dějinné epochy.“ – Jakub Samek, viceprezident Středoevropské napoleonské společnosti a Projektu Austerlitz

„Pro milovníky vojenských dějin je osvěžující, když se dá přejít od velkých bitev a tažení k jednotlivým vojákům, bez nichž by ony bitvy a tažení vůbec neproběhly. Z dopisů, deníků a memoárů k nám promlouvá syrová podoba války na té nejzákladnější úrovni.“ – Jindřich Kačer, publicista, šéfredaktor časopisu Historické války

O autorovi

Jiří Kovařík

Jiří Kovařík

(1950) je český historik, bývalý muzejní pracovník a autor několika desítek historických knih. Je čestným členem The International Napoleonic Society (FINS) a spolupracovníkem Projektu Austerlitz. Ve svých knihách se věnuje především vojenství napoleonského období, ale i antiky, vrcholného středověku a raného novověku; přeložil několik memoárů z francouzštiny. Žije v Kladně.