Kniha Myšlení rychlé a pomalé

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena

skladem

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena
Formáty

ihned ke stažení

Běžně
Běžná cena je maloobchodní cena, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu.
Cena
Formáty

mp3

ihned ke stažení

Namlouvá

Borek Kapitančik

Přehrát ukázku
-0:00

Slevy zvýhodněných balíčků jsou kalkulovány z běžné ceny, za kterou je kniha obchodována na knižním trhu

Převratná a průkopnická kniha o fungování naší mysli, napsaná čtivě a srozumitelně jedním z největších a nejvlivnějších myslitelů současnosti. Kahneman v ní shrnuje desítky let svých výzkumů a navždy mění způsob, jakým přemýšlíme o přemýšlení, rozhodování, životě, práci i světě. Naučí nás odhalovat chyby a zkratky naší mysli a vyhnout se tak pasti mentálních chyb. Kniha je nezbytná pro všechny studenty, učitele, investory..., a prostě všechny, kteří chtějí porozumět sobě, lidem i světu.

Opravdu jste si jisti, že se rozhodujete racionálně?

O knize

Kniha Myšlení rychlé a pomalé

Daniel Kahneman, psycholog, držitel Nobelovy ceny za ekonomi, nás v průlomové práci, označované Nassimem Talebem za stejně významné dílo, jakým byl kdysi Freudův „Výklad snů“, seznamuje se dvěma systémy, které řídí to, jak přemýšlíme a jak se rozhodujeme. Systém 1 je rychlý, intuitivní a emocionální. Systém 2 je pomalý, váhavý a logický.
Poutavý průvodce myslí nás v této čtivé knize vtahuje do dialogu o tom, jak přemýšlíme, a přitom odhaluje, v kterých situacích můžeme a kdy naopak nesmíme věřit své intuici (Systém 1) a také kdy a jak čerpat z přínosu pomalého myšlení (Systém 2). Nabízí praktické i poučné poznatky o tom, jak vznikají naše rozhodnutí v pracovním i osobním živote - a hlavně, jak se vyvarovat chyb. Jak sám Kahneman říká v jednom ze svých rozhovorů: „Ano, život lze žít inteligentněji a zdá se, že je tento způsob života lepší“.

OCENĚNÍ: Nejlepší ekonomická kniha roku 2012 podle Hospodářských novin. Jedna z „10 knih, které byste neměli minout" podle redakce časopisu Respekt. Nejlepší kniha roku 2011 podle The New York Times, The Economist, The Wall Street Journal a Los Angeles Times.

Parametry
Původní název:Thinking, Fast and Slow
Překladatel:Eva Nevrlá
Edice:Pod povrchem
Počet stránek:544
Počet ilustrací:dvě desítky
Vazba:pevná vazba
Barevnost:černobílá
ISBN:978-80-87270-42-4
Velikost:152 × 226 mm
Dostupné formáty:tištěná, audiokniha, e-kniha
Cena tištěné knihy:629 
Cena e-knihy:379 
Formáty e-knihy:epub, mobi, pdf
Cena audioknihy:599 
Formáty audioknihy:mp3
V knize se dozvíte

První část

Popisuje rozdíly mezi automatickým fungováním Systému 1 a řízeným fungováním Systému 2, ukazuje, jak asociativní paměť, která tvoří jádro Systému 1, nepřetržitě konstruuje logické interpretace toho, co se kolem nás děje. Přibližuje složitost a bohatost automatických, často nevědomých procesů, které tvoří základ intuitivního myšlení, a jak tyto automatické procesy vysvětlují heuristiku úsudku.

Druhá část

Rozvíjí studii heuristiky úsudku a zkoumá důležitou otázku: Proč je pro nás tak obtížné uvažovat statisticky? Poukazuje na to, že snadno uvažujeme asociativně, uvažujeme metaforicky, uvažujeme kauzálně – ale statistika vyžaduje přemýšlet o mnoha věcech najednou, což je něco, k čemu rychlý Systém 1 není navržen.

Třetí část

Popisuje záhadné omezení v naší mysli: naši přílišnou víru v to, co víme, a naši zjevnou neschopnost rozpoznat plný rozsah naší nevědomosti a nejistoty. Máme sklony nadhodnocovat to, jak rozumíme světu, a podhodnocovat roli náhody v událostech.

Čtvrtá část

Diskuze s ekonomií ohledně povahy rozhodování a ohledně předpokladu, že ekonomičtí činitelé jsou racionální. V této části knihy je nejprve představen aktuální pohled na klíčové prvky prospektové teorie (teorie modelu volby, který autor spolu s Amosem Tverskym, publikoval v roce 1979), která zahrnuje model dvou myšlenkových systémů. V následujících kapitolách se pak seznámíme s několika typy voleb, které se odchylují od pravidel racionality.

Pátá část

Autorův nejnovější výzkum, který se zabývá rozlišováním mezi dvěma „já“ – prožívajícím já a pamatujícím já – které nemají stejné zájmy. Rozdílnost mezi dvěma já lze vidět například na hodnocení blahobytu, kde opět zjišťujeme, že to, co dělá šťastným naše prožívající já, není úplně totéž, co uspokojuje pamatující já. Způsob, jakým se dvě já uvnitř jednoho těla snaží dosáhnout štěstí, vyvolává řadu složitých otázek jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti.

Obsah
Poděkování 5
Obsah 7
Úvod 9
DVA SYSTÉMY 23
Postavy tohoto příběhu 25
Pozornost a úsilí 37
Líný kontrolor 46
Stroj na asociace 58
Kognitivní snadnost 68
Normy, překvapení a příčiny 81
Stroj na rychlé závěry 89
Jak vzniká úsudek 100
Odpovídání na jednodušší otázky 108
HEURISTIKY A ZKRESLENÍ 117
Zákon malých čísel 119
Ukotvení 130
Heuristika dostupnosti 141
Dostupnost, emoce a rizika 149
Co studuje Tom W.? 158
Linda: méně je více 168
Příčiny trumfnou statistiku 179
Regrese k průměru 189
Jak zkrotit intuitivní předpovědi 200
PŘEHNANÁ SEBEDŮVĚRA 211
Iluze pochopení 213
Iluze platnosti 224
Intuice versus matematika 238
Intuice expertů: kdy jí můžeme věřit? 251
Pohled zvenčí 263
Motor kapitalismu 274
VOLBY 287
Bernoulliho omyly 289
Prospektová teorie 299
Majetnický efekt 311
Nepříznivé události 322
Čtyřsložkový model preferencí 332
Vzácné události 345
Rizikové strategie 358
Sledování skóre 366
Zvraty v úsudku 378
Rámce a realita 388
DVĚ JÁ V NÁS 401
Dvě já v nás 403
Život jako příběh 412
Prožívané štěstí 417
Jak přemýšlíme o životě 425
Závěry 436
Dodatek A: Úsudek v podmínkách nejistoty: heuristiky a zkreslení 449
Dodatek B: Volby, hodnoty a rámce 469
Odkazy 488
Poznámky 491
Rejstřík 537
Řekli o knize

„Daniel Kahneman stvořil bez nadsázky jednu z nejlepších knih pojednávajících o lidském myšlení. To je také důvod, proč publikace získala ohromné množství cen a brzy se stala bestsellerem. Obliba titulu se stejně tak projevuje na čtenářských hlasováních, kde průměrně dostává nejlepší možná hodnocení (Amazon, Goodreads…). Ani nám nezbývá, než knihu upřímně doporučit každému, kdo chce skutečně porozumět lidskému myšlení.“ – Daniel Hlas, iLiteratura

„Jestli se profesoru Kahnemanovi podaří změnit způsob, jak lidé přemýšlí o myšlení, ukáže teprve čas. Že je jeho dílo naprosto zásadní, je však jasné už teď." – Veselin Vačkov, Lidové noviny, 12. 2. 2012

„Převratná intelektuální událost… Kahnemanova a Tverského práce je zlomovým milníkem ve způsobu, jakým jako lidé nahlížíme sami sebe.“ – The New York Times

„Pronikavé... Podobně jako když Koperník odstranil Zemi ze středu vesmíru a Darwin shodil lidstvo z biologického bidýlka, nyní je to D. Kahneman, který ukázal, že naše myšlení má daleko k ideálu, za který jej považujeme.“ – The Economist

„Je to přelomová kniha v oboru sociálního myšlení, patří do stejné ligy jako Bohatství národů Adama Smithe nebo Výklad snů Sigmunda Freuda.“ – Nassim Nicholas Taleb, autor knihy Černá labuť

„Daniel Kahneman se zařadil mezi nejvlivnější psychology v historii, v současnosti je nejvýznamnějším žijícím psychologem. Má dar odkrývat pozoruhodné vlastnosti lidské mysli, z nichž mnohé se staly součástí standardních učebnicových textů i všeobecného rozhledu. Jeho práce změnila podobu sociální psychologie, kognitivní vědy, studia rozumného uvažování a osobního štěstí a také behaviorální ekonomie, oboru, který spolu se svým spolupracovníkem Amosem Tverskym pomáhal rozvinout. Vydání knihy Myšlení – rychlé a pomalé je rozhodně významnou událostí.“ – Steven Pinker, profesor psychologie na Harvardské universitě, autor knih How the Mind Works a The Better Angels of Our Nature

„Tato kniha je vrcholným dílem intelektuálního velikána – výborně se čte, je moudrá a hluboká. Kupte si ji rychle. Čtěte ji pomalu a opakovaně. Změní způsob, jak uvažujete – o práci, o světě i o svém vlastním životě.“ – Richard H. Thaler, profesor ekonomie na Chicagské universitě, spoluautor knihy Nudge

„Myšlení – Rychlé a pomalé je mistrovským kusem – brilantní a poutavou intelektuální ságou od jednoho z největších psychologů a hlubokých myslitelů naší doby. Kahneman by si měl vedle své Nobelovy ceny postavit i Pulitzerovu cenu.“ – Daniel Gilbert, profesor psychologie na Harvardské universitě, autor knihy Stumbling on Happiness a moderátor pořadu This Emotional Life

„Daniel Kahneman je jedním z nejoriginálnějších a nejzajímavějších myslitelů naší doby. Na naší planetě asi neexistuje další člověk, který by lépe rozuměl tomu, jak a proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme. V této naprosto úžasné knize se Kahneman dělí o svoji celoživotní moudrost a prezentuje ji způsobem, který je jednoduchý a poutavý, ale zároveň neskutečně hlubokomyslný. Každý, kdo má jen trochu zvídavou mysl, by si měl tuto knihu povinně přečíst.“ – Steven D. Levitt, profesor ekonomie na Chicagské univerzitě, spoluautor knih Freakonomics a SuperFreakonomics

"Na Kahnemanovu knihu by si měl každý člověk vyhradit víkend plný pomalého, soustředěného přemýšlení nejpozději v prvním ročníku vysoké školy. Ještě lépe už na střední. Bludný les lidské mysli konečně získal turistickou mapu – byla by tedy škoda v něm po zbytek života putovat v kruhu." – Michal Kašpárek, Finmag

O autorovi

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman, (1934 - 2024), byl izraelsko – americký psycholog, působící na Woodrow Wilson School of Public and International Affairs při Princetonské univerzitě. V roce 2022 získal Nobelovu cenu za ekonomii za přínos v oblasti integrování poznatků z psychologického výzkumu do ekonomických věd, a to zejména poznatků o lidském úsudku a rozhodování za nejistoty. Spolu s dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Amosem Tverskym (†1996) nastolili deskriptivní teorii známou pod názvem prospektová teorie (prospect theory). Je založená na několika charakteristikách pozorovaných v praxi, které popírají racionalitu v rozhodování.